Plan: Transformatie van leegstaande gebouwen naar (Chinese) ouderenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten en een cultuurkeuken voor iedereen in grote steden.

  

Plan van aanpak:

 

Hoe kan de Gemeente ons helpen/steunen?

1. Met het Transformatieteam.

2. Inzetten voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld Nederlandse ouderen met buitenlandse afkomst).

3. Helpen met de vergunningen (bijvoorbeeld voor de kwetsbare groepen).

4. Fondsen (bijvoorbeeld ouderenfondsen)

 

Wat zijn de knelpunten voor de pandeigenaren die willen/kunnen transformeren?

1. Om belastingtechnische redenen (nu is het voornamelijk een aftrekpost voor de Belastingdienst, want andere gebouwen of zaken maken wel winst).

2. Om financiële redenen (investeren en geen winst kunnen maken).

3. Uitbesteden aan architectenbureaus zijn te duur (voor een onderzoeksrapport).

4. Geen tijd, tijd kost geld.

5. Gewoon onwetendheid.

 

Team deelnemende technische bedrijven en het onderzoeksrapport:

1. Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn (bestemmingsplan).

2. Ondersteuning van de Gemeente Amsterdam (gebiedsmakelaar, vergunningen, etc.).

3. Advies van de deelnemende bedrijven (installatiebedrijven, loodgieters, elektriciens, etc.).

4. Uitzoeken duurzaam bouwen en wonen (met subsidiemogelijkheden).

5. Uitzoeken bouwkundig details.

6. Uitzoeken bouwkundige constructie.

7. Uitzoeken installatie: zonnepanelen, groene daken, isolatie, (dubbele) beglazing, WTW ventilatie, CV ketel, Warmtepomp, naad- en kierdichting, etc.

8. Uitzoeken gevaarlijke stoffen/materialen (asbest, asfalt, plaatmateriaal, isolatiematerialen, houtstof, kwartstof, vluchtige organische stoffen VOS, etc.).

9. Uitzoeken leefbaarheid, (bouwkundige) voorzieningen voor ouderen en veiligheid (liften, beveiligingscamera’s, etc.)

10. Overzicht kostenplaatje transformatie.

11. Overzicht subsidiemogelijkheden transformatie.

12. Overzicht planning/werkschema transformatie. Hoe lang gaat/kan het duren?

Etc.

 

Mogelijke oplossing:

Wij willen het onderzoeksrapport aan de pandeigenaars aanbieden, waardoor de slagingskans van transformatie voor kwetsbare groepen groter wordt.

© Copyright 2017 - bocfoundation.com        * Algemene voorwaarden